KanyarGO Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskoláról

Iskolánk székhelyén működik, egyben szoros együttműködő partnerintézményünk a Kanyar-Go Alapfokú Művészeti Iskola. Az iskolát 2019. május 27-én alapították azzal a céllal, hogy a Dunakanyarban élő gyermekek, egészen Budapestig, lehetőséget kapjanak a színjáték, valamint a képzőművészet – grafika oktatásban való részvételre. Együttműködésünknek köszönhetően ma már a Dunakanyar Általános Iskola minden diákja részt vehet a Kanyar-GO AMI művészeti képzésein az alapellátás  részeként.

Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálását.
A gyermekeknek a foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségük a művészi kibontakozáshoz. Meg kell tanítanunk őket az elfogulatlan, nyitott, „rácsodálkozó” attitűdre, valódi gyermeki vonások megnyilvánulására.
​Iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Minden évfolyam végén a gyermek egy bemutató előadással zárja a tanévet, illetve kiállítással.
Ekkor kapja kézhez az OM azonosítóval ellátott év-végi bizonyítványát. Felsőfokú tanulmányoknál plusz 50 felvételi pontot ér a fenti bizonyítvány megléte.

A Színjáték tanszak tantárgyai

Főtárgy:
Dráma és Színjáték

Kötelezően választott tárgy:
Beszéd és vers

​Szabadon választott tantárgy:
Mozgás és tánc/Ének és hangképzés

​​​Grafika és festészet tanszak tantárgyai

Főtárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat

Kötelezően választott tárgy:
Grafika és festészet alapjai (1-3 évfolyamon)
Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat(4-10 évfolyam)

Szabadon választott tantárgy:
Művészettörténet

Oktatóink

Kissné Kertész Katalin

igazgató, vizuális – és környezetkultúra – tanár

Nyertes Zsuzsa

színművész

Molnár Ildikó

színművész

Gregor Bernadett

Jászai Mari díjas színművész

Oroszi Orsolya Éva

színész

Horváth Csongor

színész

Gulyás Judit

iparművész

Zarubai Bence

képzőművész

Mind a két tanszak esetében a hatodik évfolyam (azaz Alapfok) végén a tanuló Művészeti Alapvizsgát tesz, valamint a tizedik évfolyam (azaz, továbbképző) végén Művészeti záróvizsgát.

Nyitott és befogadó, a változásokra reagálni tudó, megújulni képes, lendületes iskolát szeretnénk a jövőben is biztosítani minden érdekelt fél számára.

Elérhetőségek

Dunakanyar Alternatív Oktatásáért Alapítvány

Cím: 2000, Szentendre, Rózsa u. 16

 

Jelentkezés és felvétel: Rab Benedek ügyvezető igazgató | Tel: +36 (30) 730 - 4206 | e-mail: rab.benedek@damiskola.hu

 

Titkárság: iskolatitkar@damiskola.hu

Az oldal üzemeltetője: Dunakanyar Alternatív Oktatásáért Alapítvány

damiskola.hu. MINDEN JOG FENNTARTVA 2019

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft.|1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.|+36 1 789-2789|tarhely.eu|support@tarhely.eu

Design: Weboldal készítés Szentendre