Szakmai műhely

Pedagógus továbbképzés

 

A Dunakanyar Általános Iskola tapasztalatait és szakmai hátterét megosztja azokkal az érdeklődő

pedagógusokkal, akik szakmájuk iránt elkötelezettséget érezve igényes és folyamatosan fejlődő tanításban

gondolkoznak. Kiemelt feladat a jó gyakorlatok, bevált technikák megosztása a kihívást jelentő feladatok

megoldására. A tervezett 30 órás műhelymunka teljes áttekintést tartalmaz az alternatív és inkluzív pedagógia

használható elemeit illetően. Csak a gyakorlati megvalósíthatóságot tekintjük értékesnek. Természetesen

minden szakmai irányvonal bemutatkozásának helyt adunk, az előadások és hospitálások során azonban a

hasznosíthatóságot tartjuk elsődlegesnek.

Iskolánk programszintű elemeivel megismerkedve, kollégáink elsajátítják azokat a technikákat, melyek

birtokában képesek lesznek alkalmazni a modern tanulásszervezési metodkát. A tantárgypedagógiai és

didaktikai műhelymunka során sikeresek lehetnek a köznevelési rendszer bármelyik területén.

 

A képzés felépítése, területei, előadók

Előkészítés
 • Az alapvető szakmai önértékelés, önismeret / Rab András /
 • A légkörteremtő erő, meditáció és relaxáció / Szabó Beatrix/
Óvoda-iskola átmenet optimális kezelése
 • Törvény és a valóság / Szina Balázs/ 
 • Figyelem, mozgás mérések, kompetencia-térkép / Rab András / 
 • A családok bevezetése az iskolába, szülőprogramok / Rab Benedek /
 • Iskola-előkészítő program / Rab Benedek, Szabó Beatrix/
 • Az inkluzív pedagógia fogalma / Rab András/
Az első két évfolyam kiemelt kommunikációs és együttműködést segítő programja
 • A kapcsolatteremtő játékok jelentősége / Árvai Xénia /
 • A distresszmentes kognitív folyamat előkészítése, ennek időbeli megoszlása / Rab András /
 • Projektszervezés és kooperáció a kezdetektől / Szina Balázs, Árvai Xénia / 
 • A partnerség és a felelősség kialakítása a kezdetektől / Rab András/
Sikeres alapkészség fejlesztés  az alsó tagozaton
 • Kommunikációt fejlesztő gyakorlatok / Rab András / 
 • Művészeti nevelés a kezdetektől, az önkifejezés eszközei. / Szabó Beatrix / 
 • Az anyanyelvi alapkészségek speciális feladatrendszere / Árvai Xénia / 
 • A matematikai alapkészségek feladatrendszere, a számfogalom játékos fejlesztése
 • / Szabó Beatrix, Árvai Xénia, Szina Balázs / 
 • Mozgás, mozgásfejlesztés jelentősége. Mozgásterápia / Árvai Xénia /
 • Alapkészség fejlesztő feladatbank / Rab András / 
 • A diszfunkciók kezelése az alsóban, speciális differenciálás lehetőségei / Szina Balázs, Rab András / 
 • Virtuális világ vs. papír és ceruza. A „szép” szubjektivitásának az ereje / Szabó Beatrix / 
A serdülőket leginkább partnerként kezelő nevelési és oktatási terv alapjai
 • A kommunikáció kiemelt feladatai a felsőben / Egervári Júlia / 
 • Az idegen nyelv oktatása másképp / Illés Zsuzsa / 
 • A művészeti nevelés jelentősége a felsőben / Egervári Júlia /
 • Digitális oktatás lehetőségei és elvárásai / Kas Péter / 
 • A Tudomány tantárgy avagy a tantárgyi határok eltörlése. A felsős gyermek átfogó tudományos ismerete. Hogyan lehet fenntartani egy kamasz gyermek tudásvágyát?  / Kas Péter / 
 • Gamification használata az oktatásban / Illés Zsuzsa /
A modern tanulásszervezés elemei
 • A projekt alapú oktatás / Rab András / 
 • Iskolán kívüli tanulásszervezés / Egervári Júlia / 
 • Tanulásszervezés az interneten / Kas Péter / 
 • A kooperatív és kollaboratív oktatás lehetőségei / Egervári Júlia, Kas Péter /

 

A képzés előadói:

 

Elérhetőségek

Dunakanyar Alternatív Oktatásáért Alapítvány

Cím: 2000, Szentendre, Rózsa u. 16

 

Jelentkezés és felvétel: Rab Benedek ügyvezető igazgató | Tel: +36 (30) 730 - 4206 | e-mail: rab.benedek@damiskola.hu

 

Titkárság: iskolatitkar@damiskola.hu

Az oldal üzemeltetője: Dunakanyar Alternatív Oktatásáért Alapítvány

damiskola.hu. MINDEN JOG FENNTARTVA 2019

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft.|1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.|+36 1 789-2789|tarhely.eu|support@tarhely.eu

Design: Weboldal készítés Szentendre